Yritys - Bracke Group
Tilaa materiaalia
Yritys

Bracke Forest

Bracke Forest on valmistanut metsänhoitotuotteita ja -koneita vuodesta 1922. Koneemme ottavat mahdollisimman hyvin huomioon maaperän ja ympäristönhoidon vaatimukset, tinkimättä teknisesti ja taloudellisesti tehokkaasta metsänhoidosta. Olimme esimerkiksi ensimmäinen yritys, joka valmisti kaksinkerroin käännetystä humuksesta istutusmättäitä muodostavia koneita. Tämä menetelmä lisää kasvua maaperän tyypin mukaan jopa 20–100 prosenttia. Kaikki tuotekehitys tehdään läheisessä yhteistyössä metsäalan yritysten, yrittäjien ja kansainvälisen metsäntutkimuksen kanssa.

Vienti pääosassa
Tehdas sijaitsee Bräckessä Jämtlandin maakunnassa, mutta markkinamme ovat pääasiallisesti muualla kuin Ruotsissa. Suurimmat ulkomaiset asiakkaamme toimivat pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, lähinnä Kanadassa ja Suomessa. Kiinnostus kuitenkin lisääntyy Iso-Britanniassa, Baltian maissa ja Venäjällä vuosi vuodelta. Bracke Forestilla, jonka nimi oli vuoteen 2004 saakka Robur Maskin, on noin kolmekymmentä työntekijää.

Kaksinkerroin käännetyn turpeen salaisuus

Hyvä maanmuokkaus luo edellytykset kauaskantoiselle metsänhoidolle. Se antaa siemenille ja taimille parhaat mahdollisuudet selviytyä ja kasvaa. Bracke Forest on johtanut kaksinkerroin käännetystä humuksesta istutusmättäitä muodostavien laitteiden kehitystä. Tämä menetelmä antaa kasveille enemmän valoa, lämpöä, kosteutta ja ravinteita, jolloin taimien juuret kehittyvät paremmin ja kasvu lisääntyy. Lisäksi kylmyyden, roustevaurioiden ja hyönteisten aiheuttamien vahinkojen vaara pienenee.

Kolmentyyppisiä koneita
Metsänuudistuskoneemme voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
-> maanmuokkauslaitteet (mätästäjät ja metsä-äkeet)
-> istutuskoneet & kylvölaitteet
-> Raivuri & bioenergiakuora
Eastern Canada Portugal Great Britain France Norway Sweden Finland Lithuania Estonia Latvia Russia Australia Germany Västra Kanada Östra Kanada Storbritannien Norge Sverige Finland Estland Lettland Litauen Ryssland Frankrike Portugal