Bracke S35.a - Bracke Forest
Beställ informationsmaterial
Produkter
Planterings- och såddaggregat
Bracke P12.a
Bracke P11.a
Bracke S35.a
Fotogalleri S35.a
Produktfilm S35.a

S35.a - Den intelligenta såddapparaten

Bracke S35.a monteras på ett markberedningsekipage och används för sådd i direkt anslutning till markberedningen. 

Konstruktion
Bracke S35.a finns både som två- och treradigt och kan monteras på alla våra markberedare, såväl högläggare som harvar. Bracke S35.a känner av basmaskinens framryckning och reglerar frögivan efter hastigheten. Frömatningen synkroniseras med markberedningsaggregatet för att sådd endast ska ske på markberedd sträcka.

Maskinstyrning
Styrsystemet Bracke Growth Control är utvecklat på PLC-plattform och kommunicerar via CAN-bus. Såddaggregatet har givare som lämnar information till Bracke Growth Control om till exempel basmaskinens körhastighet. För de två eller tre såddkanalerna, eller såddrader som används, ges information i realtid om antal sådda frön för varje individuell kanal. Från displayen ställer föraren in funktioner som antal sådda frön per meter och intermittent sådd. Bracke Growth Control larmar om problem skulle uppstå i frömatningen. Inställningar och avläsning av information görs från displayen i hytten. Alla enheter kommunicerar via CAN-bus. Bracke Growth Control räknar antal sådda frön, både per kanal och totalt samt såddsträcka.

Precisionssådd
Bracke S35.a behandlar varje frö individuellt. Frögivans mängd justeras, baserat på grobarhet och frövikt, beroende på vad markförhållandena kräver. Vid separatlyft på markberedaren stängs respektive kanal. Fröhanteringen gör att klumpsådd undviks liksom merkostnader i form av överflödig fröåtgång som leder till onödigt stort röjningsbehov. Med Bracke S35.a utförs precisionssådd.
Mer info
Östra Kanada Portugal Storbritannien Frankrike Norge Sverige Finland Litauen Estland Lettland Ryssland Australien Germany Västra Kanada Östra Kanada Storbritannien Norge Sverige Finland Estland Lettland Litauen Ryssland Frankrike Portugal