Den omvända torvan - Bracke Forest
Beställ informationsmaterial
Om Bracke Forest
Brackes koncept
Den omvända torvan
Forskning
Den omvända torvan
En optimal markberedning för plantering är i en s.k. omvänd torva. Där finns de komponenter som ger en planta möjlighet att överleva och växa optimalt.

Den ökade luft- och marktemperaturen uppnås genom att riktigt utförd markberedning skapar en upphöjd planteringspunkt. Kall luft är tyngre än varm luft och därför kan skillnaden i temperaturen mellan marknivån och ett par decimeter upp ofta vara ett par grader under den kallare delen av dygnet. Att solljuset kommer åt bättre på en upphöjd rensad yta ger också en högre temperatur. Avsaknaden av växtlighet förhindrar inte värmeutstrålningen under nätterna vilket ger en lägre temperatur på markberedda områden under klara nätter. Insläppet av solljus ger förutom en ökad marktemperatur även mer energi för fotosyntesen. Näringsökningen kan tillskrivas att man vid markberedning strävar efter att sammanföra humustäcket och bädda in det i mineraljord. Näringen i humusen och mineraljorden måste komposteras för att bli tillgängligt för plantorna, en viktig beståndsdel för att få en snabb kompostering är värme. Detta styr förmultningshastigheten och därmed andelen tillgänglig näring.
Mer info
Östra Kanada Portugal Storbritannien Frankrike Norge Sverige Finland Litauen Estland Lettland Ryssland Australien Germany Västra Kanada Östra Kanada Storbritannien Norge Sverige Finland Estland Lettland Litauen Ryssland Frankrike Portugal